Fördjupad släktforskning och fastighetsforskning

I detta fördjupningshäfte får man lära sig hur man går tillväga när man vill veta mer om sina släktingar, gårdar eller torp. Läs mer om vilka skiftesreformer som har varit gällande, hur man söker i soldatregister och söker efter resehandlingar såsom pass och gästgiveriböcker.

Ur innehållet:

 • Soldatforskning
 • Domböcker och domboksläsning
 • Fastigheter och lagfarter
 • Jordeböcker, jordnatur
 • Domkapitelarkiv, Prostarkiv,
 • Kronofogdearkiv
 • Polisarkiv
 • Fängelsearkiv
 • Provinsialläkar- och sjukhusarkiv,
 • Sjömanshusarkiv
 • Herdaminnen, legohjonsstadgan
 • Hantverkare och skråväsendet
 • Byalag och byordningar, Pass
 • Gästgiveridagböcker
 • Byn och skiften
 • Kartor och handlingar, fastighetsbildningar
 • Fastighetsforskning och torpforskning
 • Fastighetsforskning med exempel

45 s med färgbilder, limbunden

Pris: 150 kr