Fördjupad släktforskning och fastighetsforskning

I detta fördjupningshäfte får man lära sig hur man går tillväga när man vill veta mer om sina släktingar, gårdar eller torp. Läs mer om vilka skiftesreformer som har varit gällande, hur man söker i soldatregister och söker efter resehandlingar såsom pass och gästgiveriböcker.

Ur innehållet:

 • Soldatforskning, salpetersjudare
 • Domböcker och domboksläsning
 • Fastigheter och lagfarter
 • Jordeböcker, jordnatur
 • Domkapitelarkiv, Prostarkiv, Herdaminnen
 • Kronofogdearkiv
 • Polisarkiv
 • Fängelsearkiv
 • Sjukhus och sjukvård
 • Sjömanshusarkiv
 • Legohjonsstadgan
 • Hantverkare och skråväsendet
 • Byalag och byordningar
 • Mantalslängder
 • Pass och gästgiveridagböcker
 • Byn och skiften
 • Kartor och handlingar, fastighetsbildningar
 • Nutida kartor
 • Fastighetsforskning och torpforskning
 • Litteratur och Internetadresser
 • Fastighetsforskning med exempel

50 s med färgbilder, limbunden

Pris: 170 kr + porto 45 kr