Fördjupad släktforskning och fastighetsforskning

I detta fördjupningshäfte får man lära sig hur man går tillväga när man vill veta mer om sina släktingar, gårdar eller torp. Läs mer om vilka skiftesreformer som har varit gällande, hur man söker i soldatregister och söker efter resehandlingar såsom pass och gästgiveriböcker.

Ur innehållet:

 • Soldatforskning
 • Domböcker och domboksläsning
 • Köp och försäljning av fastigheter, lagfarter
 • Jordeböcker, jordnatur
 • Domkapitelarkiv, Prostarkiv,
 • Kronofogdearkiv
 • Polisarkiv
 • Fängelsearkiv
 • Provinsialläkar- och sjukhusarkiv,
 • Sjömanshusarkiv
 • Herdaminnen
 • Hantverkare och skråväsendet
 • Byalag och byordningar, Pass
 • Fastighetsforskning med exempel

45 s med färgbilder, limbunden

Pris: 150 kr

Beställ häftet >>