Tjänster

Uppdragsforskning

AnEken utför släktutredningar, gör anträd med fyra generationer släkt på eller forskar på enskild person för din räkning.

Gammal bokDu får dina anor inskrivna i en antavla och ansedlar på desamma med alla källhänvisningar till kyrkböcker etc.

De levereras antingen digitalt eller snyggt insatta i en mapp eller pärm.

Jag har även plockat fram faktaunderlag till ett bygdespel “Det hände i Harastorp”, och hjälper till att ta fram stamtavlor till släktträffar – registret är brett.

Renskrivning och scanning

BouppteckningJag renskriver gamla dokument, såsom bouppteckningar och domprotokoll, och hjälper dig renskriva och sortera upp handskrivet material som du kanske har liggande i någon låda, men gärna skulle vilja ta tillvara på.

Scannar gamla och nya fotografier i t.ex. ansedlar på beställning.

Släktböcker

AnEken gör även släktböcker (se under fliken produkter). Ge bort en släktbok som present eller dopgåva!