Tjänster

Uppdragsforskning

Jag utför släktutredningar, gör anträd med fyra generationer släkt på eller forskar på enskild person för din räkning.

Gammal bokDu får dina anor inskrivna i en antavla och ansedlar på desamma med alla källhänvisningar till kyrkböcker etc.

De levereras antingen digitalt eller snyggt insatta i en mapp eller pärm.

Jag har även plockat fram faktaunderlag till ett bygdespel ”Det hände i Harastorp”, och hjälper till att ta fram stamtavlor till släktträffar – registret är brett.

Fastighetsforskning på uppdrag

Fastighetsforskning görs också på uppdrag. Alla fastigheter har sin egen historia, vilken eller vilka byggde huset och vilka har bott i huset/på gården tidigare? Jag skriver upp en ägarlängd där jag utgår ifrån lagfarter, mantalslängder, lantmäteriets kartdatabas med skifteskartor och handlingar och kyrkböcker. Jag sammanställer ägarlängden och utdrag ifrån de olika arkiven i ett spiralbundet häfte. Man får även dokumenten digitalt på ett USB eller via mail.

Renskrivning och scanning

BouppteckningJag renskriver gamla dokument, såsom bouppteckningar och domprotokoll, och hjälper dig renskriva och sortera upp handskrivet material som du kanske har liggande i någon låda, men gärna skulle vilja ta tillvara på.

Scannar gamla och nya fotografier i t.ex. ansedlar på beställning.

Släktböcker

Jag gör även släktböcker (se under fliken produkter). Ge bort en släktbok som present eller dopgåva!