Föredrag

Föredragsinfo

sep
14
lör
Inspirationsdag med släkt- och fastighetsforskning @ Studieförbundet Vuxenskolan och digitalt via zoom (hybridmöte)
sep 14 kl. 13:00 – 16:00

Inspirationsdag i släkt- och fastighetsforsning! Mer info kommer i sommar/höst!

sep
17
tis
Få inspiration och kom vidare med att forska på hus och gårdar! @ Digitalt via zoom
sep 17 kl. 19:00 – 20:00
Få inspiration och kom vidare med att forska på hus och gårdar! @ Digitalt via zoom

Ewa Runesdotter visar och berättar om de gamla skifteskartorna med dess handlingar. I dessa finns mycket spännande uppgifter att utläsa. Även andra kartor visas i föredraget.

Efteråt finns det möjlighet för deltagarna i mötet att ställa frågor. Detta är ett arrangemang av Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneland via zoom. Zoomlänk skickas ut dagen innan mötet.

Anmälan till föredraget: Klicka här för anmälan

okt
22
tis
Föreläsning om Sockenstämmoprotokoll @ Digitalt via zoom
okt 22 kl. 19:00 – 20:00
Föreläsning om Sockenstämmoprotokoll @ Digitalt via zoom

Få inspiration och kom vidare i din släkt- och hembygdsforskning!

Ewa Runesdotter visar och berättar om sockenstämmoprotokoll och vilken sorts information man kan få fram i dessa. T ex anställande av sockenskomakare, barnmorskor etc., kringvandrande pigor med oäkta barn kan man bland annat finna i dessa handlingar.

Efteråt finns det möjlighet för deltagarna i mötet att ställa frågor. Detta är ett arrangemang av Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneland via zoom. Zoomlänk skickas ut dagen innan mötet.

Anmälan: Klicka här för anmälan

nov
5
tis
Föreläsning om Flyttattester och Passhandlingar @ Digitalt via zoom
nov 5 kl. 19:00 – 20:00
Föreläsning om Flyttattester och Passhandlingar @ Digitalt via zoom

Få inspiration och kom vidare i din släkt- och hembygdsforskning!

Ewa Runesdotter visar och berättar om flyttattester och passhandlingar och vilken sorts information man kan få fram i dess. I flyttattesterna finns det spännande uppgifter t ex hantverkargesäller på sina vandringar både inom och utom landet. Dessa skulle även ha pass att visa upp vid kontroller så att de inte blev tagna för att vara lösdrivare.

Efteråt finns det möjlighet för deltagarna i mötet att ställa frågor. Detta är ett arrangemang av Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneland via zoom. 

Zoomlänk skickas ut dagen innan mötet.

Anmälan: Klicka här för anmälan

nov
16
lör
DNA och Emigration @ Studieförbundet Vuxenskolan
nov 16 kl. 13:00 – 16:00
DNA och Emigration @ Studieförbundet Vuxenskolan

DNA-café med föreläsning om DNA-träffar och emigrantforskning. Mer info kommer längre fram i sommar/höst!

nov
19
tis
Föreläsning om Barnamörderskor ifrån början av 1700-talet och fram till 1900-talet @ Digitalt via zoom
nov 19 kl. 19:00 – 20:00
Föreläsning om Barnamörderskor ifrån början av 1700-talet och fram till 1900-talet @ Digitalt via zoom

Få information om dåtidens sätt att behandla dessa arma barnamörderskor!

Ewa Runesdotter berättar om några av de tusentals unga svenska kvinnor som under 350 år anklagades för barnamord eller fosterfördrivning. Detta brott ansågs vara en stor samhällsfara och många barnamörderskor dömdes mycket strängt och utan förbarmande. Kvinnan ansågs ofta som en osedlig och ondskefull moder.

Efteråt finns det möjlighet för deltagarna i mötet att ställa frågor. Detta är ett arrangemang av Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneland via zoom.

Zoomlänk skickas ut dagen innan mötet.

Anmälan: Klicka här för anmälan

dec
3
tis
Föreläsning om Bromöllas historia @ Digitalt via zoom
dec 3 kl. 19:00 – 20:00
Föreläsning om Bromöllas historia @ Digitalt via zoom

Ewa Runesdotter berättar om hur Bromölla bildades ifrån 1500-talets vattenkvarn till Bromölla köping 1942 genom en utbrytning ur landskommunen.

Efteråt finns det möjlighet för deltagarna i mötet att ställa frågor. Detta är ett arrangemang av Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneland via zoom. Zoomlänk skickas ut dagen innan mötet.

Anmälan: Klicka här för anmälan