Grundkurs med kyrkböckerna

Genomgång av alla kyrkböckerna och hur de är upplagda. Man får även lära sig läsa gammal handstil. Tekniken vid släktforskning och hur man går till väga är väldigt viktig. Individuell hjälp hela tiden. Alla börjar att forska på sin egen släkt. Tips om hur man kan använda sitt DNA i släktforskningen.

Vi använder mestadels ArkivDigitals programvara. Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital för ett reducerat pris.

Kursboken ”Vägen till dina rötter” tillkommer.

5 träffar varannan vecka, digital kurs 900 kr, fysisk kurs 1200 kr (fler timmar)