Fortsättningskurs

Förutsättning här är att man kan grunderna i släktforskning.

Vi går igenom forskning i mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, soldatforskning, sockenstämmoprotokoll, emigrantforskning och lantmäteriets kartdatabas. Vi pratar även om källkritik.

Vi går också igenom hur man kan lägga upp sitt släktarkiv. Tips om släktforskning med hjälp av DNA. Hjälp med texttolkning och ”hur man går vidare” i deltagarnas forskning.

Vi använder mestadels ArkivDigitals programvara. Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.

Kursboken ”Vägen till dina rötter” tillkommer.

6 träffar varannan vecka 1.100 kr