Fortsättningskurs

Förutsättning här är att man kan grunderna i släktforskning.

Innehåller bl.a. forskning på datorerna med ArkivDigitals programvara.

Vi går igenom forskning i mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, soldatforskning, sockenstämmoprotokoll, emigrantforskning och lantmäteriets kartdatabas. Vi pratar även om källkritik.

Vi går också igenom hur man kan lägga upp sitt släktarkiv. Tips om släktforskning med hjälp av DNA. Hjälp med texttolkning i deltagarnas forskning. Studiebesök på kommunarkiv.

Vi använder både ArkivDigitals programvara och Riksarkivets digitala forskarsal. Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.

Kursboken “Vägen till dina rötter” tillkommer.

7 träffar (28 tim) varannan vecka 1300 kr