Fortsättningskurs

Förutsättning här är att man kan grunderna i släktforskning.

Vi går igenom forskning i mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, soldatforskning, sockenstämmoprotokoll, emigrantforskning och lantmäteriets kartdatabas. Vi pratar även om källkritik.

Vi går också igenom hur man kan lägga upp sitt släktarkiv. Tips om släktforskning med hjälp av DNA. Hjälp med texttolkning och “hur man går vidare” i deltagarnas forskning. Studiebesök på kommunarkiv.

Vi använder mestadels ArkivDigitals programvara. Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.

Kursboken “Vägen till dina rötter” tillkommer.

Online Tor 13.00 – 15.15  7 träffar varannan vecka 1.300 kr