Fortsättningskurs

Förutsättning är att man har grundkunskaper i släktforskning.

Kom vidare i din släktforskning! Kursen vänder sig till dig som redan forskar på din släkt men behöver hjälp att komma vidare!
Vi går igenom forskning i mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, soldatforskning, sockenstämmoprotokoll, emigrantforskning och lantmäteriets kartdatabas.
Du får tips om hur du bör tänka kring källkritik i din släktforskning, hjälp med texttolkning och hur du kan lägga upp ditt släktarkiv i olika släktforskningsprogram.
Under kurstillfällena får du möjlighet till Individuell hjälp. Du får även tips om hur DNA kan användas i släktforskningen!

Upplägg
På kurstillfällena ges föreläsningar men även möjlighet till egna övningar under handledning.

Vi använder mestadels ArkivDigitals programvara. Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.

Kursböckerna ”Vägen till dina rötter” och ”Fördjupad släktforskning och fastighetsforskning” tillkommer (frivilligt att köpa)

5 träffar varannan vecka 1.450 kr

För anmälan klickar du på länken här nedan eller maila till ewa.runesdotter@aneken.se

https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/kurser/slaktforskning-fortsattningskurs-115600/