Att läsa och förstå bouppteckningar, domböcker, lagfarter, mantalslängder och lantmäteriets kartdatabas

För att kunna säkerställa släktskapen på 1700- och även på 1800-talet behöver man läsa och kunna förstå bouppteckningar. De är en mycket viktig källa att ösa ur!

Vi går igenom bouppteckningar från olika tidsperioder, hur de är formulerade genom århundradena.

Vill man veta mera om sina förfäder och hur deras levnadsvillkor var så är domböckerna ett måste!

Vi går även igenom hur domböcker är upplagda och vad som kan stå i dem, det är mycket mera än man någonsin kan tro! Bland annat tvister om mark, djur och sabbatsbrott som många utav våra anfäder blev dömda för.

Här lär man sig också att forska på fastigheter, vilken eller vilka byggde huset och vilka har bott i huset/på gården tidigare? Vi går igenom lagfarter, mantalslängder och lantmäteriets kartdatabas med skifteskartor och handlingar. Texttolkning ingår.

Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.

Ingen kurs i detta ämne hösten 2021