Fastighetsforskning

Alla fastigheter har sin egen historia. Här lär man sig att forska på fastigheter, vilken eller vilka byggde huset och vilka har bott i huset/på gården tidigare? Vi går igenom lagfarter, mantalslängder och lantmäteriets kartdatabas med skifteskartor och handlingar. Hur man gör kartöverläggningar och genomgång av olika byggnadstekniker ingår också. Alla deltagarna får hjälp med att forska på en fastighet.

Deltagarna använder ArkivDigitals programvara och lantmäteriets historiska kartor. Här får man också hjälp med att tolka texten. Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.

5 träffar varannan vecka, digital kurs 900 kr, fysisk kurs 1200 kr (fler timmar)