Fastighetsforskning

Alla fastigheter har sin egen historia. Här lär man sig att forska på fastigheter, vilken eller vilka byggde huset och vilka har bott i huset/på gården tidigare? Vi går igenom lagfarter, mantalslängder och lantmäteriets kartdatabas med skifteskartor och handlingar. Alla deltagarna får hjälp med att forska på en fastighet.

Deltagarna använder ArkivDigitals programvara och SVAR:s programvara. Här får man också hjälp med att tolka texten. Möjlighet finns att köpa elevabonnemang från ArkivDigital till reducerat pris.

7 träffar (28 tim) varannan vecka 1250 kr