Bouppteckningsregister

AnEken erbjuder register över bouppteckningar i Gärds härad. Registret innehåller arvlåtare, arvtagare (änka, änkling, barn, etc) hemvist, förmyndare m.m.

Är man t ex intresserad av en viss by eller gård kan man söka den i registret och få fram alla poster där byn eller gården finns med. Personer kan man givetvis också söka. En del är ju med flera gånger eftersom man ofta gifte om sig när ens make eller make avlidit. Bouppteckningarna är mycket viktiga att söka i för att säkerställa släktskap när man kommer längre tillbaka i tiden. På 1700-talet är dessutom husförhörslängder knapphändiga om de finns överhuvudtaget.

När det gäller vissa socknar i Gärds Härad så börjar inte kyrkobokföringen förrän någon gång på 1750-talet och då kan det vara bra att söka i bouppteckningarna för att få uppgifter längre bakåt i tiden!

I socknarna Linderöd, Äsphult, Köpinge, Skepparslöv, Norra Åsum, Träne och Djurröd är inte kyrkböckerna kompletta förrän i mitten av 1700-talet. Det kan finnas ytterligare några socknar som inte är helt kompletta.

Registret innehåller åren 1716 – 1770 och avser alla socknarna i Gärds härad. Det är 5 mappar med 3 excel filer och 3 pdf filer i varje mapp, över 8.500 poster. Allt som allt 15 st bouppteckningsböcker: FIIa:1 – FIIa:15 Gärds Häradsrätt.

Alla bouppteckningsregister i en mapp 350 kr