AnTavlor och AnSedlar

AnTavlor och AnSedlar

En mapp med Worddokument som du själv kan fylla i och skriva ut. Även A3-antavla i Adobe Indesign, Adobe PageMaker och pdf-format.

Antavlorna nu kompletterade med 16 nya dokument på både mor-, far och mf-sidan och 3 färgversioner av A3-tavlan.

Innehållet revideras varje år, så att den alltid hålls aktuell med de vanligaste formaten.

Paketet innehåller följande dokument:

(Word-doc och A4 om inget annat anges)

 • Antavla 5 generationer
 • Antavla 5 gen fars-sidan
 • Antavla 5 gen mors-sidan
 • Antavla 4 gen föräldrarsidan
 • Ansedel att fylla i för hand – nu med olika färgrutor i huvudet för färgkodning.
 • Ansedel med bladutsmyckning
 • Ansedel med blader (A4 PageMaker)
 • rulle09-200Antavla 5 generation med bladram A3
  • PageMaker
  • Indesign
  • pdf med fyra olika typsnittsval (Times New Roman, Arial, Monotype Corsiva och Bookman Old Style)
   4 olika motiv:
  • svartvit ekkrans
  • ekkrans i färg
  • bladkrans i färg
  • krans av blommor i färg

Hela mappen kostar 100 kr (skickas via mail)

Det går även att beställa en ifylld A3 antavla med något av de 4 olika motiven. Den är för 5 generationer.

Pris för ifylld A3 Antavla: 475 kr + frakt