Häftet Släktforskning fördjupning och Fastighetsforskning

Innehåller:

  • Soldatforskning
  • Domböcker och domboksläsning
  • Köp och försäljning av fastigheter, lagfarter
  • Jordeböcker, jordnatur
  • Domkapitelarkiv, Prostarkiv, Kronofogdearkiv, Polisarkiv
  • Fängelsearkiv
  • Provinsialläkar- och sjukhusarkiv, Sjömanshusarkiv, Herdaminnen
  • Hantverkare och skråväsendet
  • Byalag och byordningar, Pass
  • Fastighetsforskning, exempel på vad en fastighetsforskning kan ge

Pris: 150 kr

Beställ häftet >>